Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
30. března 2023 ..:: PENSIERIni inUTILI ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

INVENZIONI & NOSTALGIE se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web INVENZIONI & NOSTALGIE a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu INVENZIONI & NOSTALGIE souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

INVENZIONI & NOSTALGIE shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. INVENZIONI & NOSTALGIE také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na INVENZIONI & NOSTALGIE automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou INVENZIONI & NOSTALGIE využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu INVENZIONI & NOSTALGIE .

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu INVENZIONI & NOSTALGIE , mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: INVENZIONI & NOSTALGIE nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

INVENZIONI & NOSTALGIE doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na INVENZIONI & NOSTALGIE . To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. INVENZIONI & NOSTALGIE nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo INVENZIONI & NOSTALGIE a rodinu webů INVENZIONI & NOSTALGIE .

Použití osobních informací

INVENZIONI & NOSTALGIE shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu INVENZIONI & NOSTALGIE a k poskytování služeb, o které jste požádali. INVENZIONI & NOSTALGIE také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z INVENZIONI & NOSTALGIE a jeho přidružených částí. INVENZIONI & NOSTALGIE vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. INVENZIONI & NOSTALGIE neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. INVENZIONI & NOSTALGIE Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc INVENZIONI & NOSTALGIE může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb INVENZIONI & NOSTALGIE a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

INVENZIONI & NOSTALGIE nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

INVENZIONI & NOSTALGIE udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu INVENZIONI & NOSTALGIE za účelem zjištění, jaké služby INVENZIONI & NOSTALGIE jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům INVENZIONI & NOSTALGIE , jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web INVENZIONI & NOSTALGIE prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící INVENZIONI & NOSTALGIE nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku INVENZIONI & NOSTALGIE a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů INVENZIONI & NOSTALGIE nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web INVENZIONI & NOSTALGIE používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky INVENZIONI & NOSTALGIE nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti INVENZIONI & NOSTALGIE , které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb INVENZIONI & NOSTALGIE nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

INVENZIONI & NOSTALGIE zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. INVENZIONI & NOSTALGIE uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

INVENZIONI & NOSTALGIE vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se INVENZIONI & NOSTALGIE nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte INVENZIONI & NOSTALGIE na adrese framagis@gmail.com. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) 2000-2006   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2023 by DotNetNuke Corporation